Išskirtinės paslaugos

-    Padedame atsirinkti buhalterijos ar finansų skyriaus personalą, suformuoti apskaitos padalinį, paskirstyti buhalterijos darbus, ir, jeigu pageidauja klientas, periodiškai stebėti ir vertinti skyriaus darbą,-    Įvertinę bendrovės veiklą ir apimtis, padedame išsirinkti verslo valdymo (buhalterinės apskaitos) programas, dalyvaujame jas diegiant, apmokant personąlą,-    Teikiame atstovavimo valdybose paslaugą,-    Dalyvaujame bendrovės veikloje, padedame plėsti, vystyti verslą.

Konsultacijos ir analizė

Konsultuojame mokesčių klausimais,-    Konsultuojame verslo plėtros klausimais,-    Konsultuojame bendrovių jungimo klausimais,-    Atliekame bendrovės veiklos, padalinių veiklos, efektyvumo ir rodiklių analizę, teikiame pasiūlymus.

Biudžetų ir ateities pinigų srautų modeliavimas

Kiekviena įmonė, siekdama sėkmingai dirbti rinkoje, planuoja savo veiklą: numato veiklos kryptis, planuoja priemones numatytiems tikslams pasiekti ir prognozuoja būsimąjį veiklos rezultatą. Tačiau tik tos įmonės, kurios parengia veiklos biudžetus, sugeba dirbti tikrai efektyviai, nes tik sudarius biudžetus galima racionaliai numatyti ir paskirstyti įmonės išteklius iškeltoms užduotims įvykdyti ir įvertinti įmonės padalinių ar darbuotojų numatomą naudą ar ribotas galimybes. Biudžetus reikėtų peržiūrėti kas mėnesį ir atatinkamai vertinti perspektyvas. Nemaža dalis įmonių apsiriboja vien tik pardavimų ir išlaidų biudžetų sudarymu. Tačiau…

Buhalterinės apskaitos paslaugos

-    Mažų ir vidutinių įmonių buhalterinė apskaita nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės: -    Pirkimo ir pardavimo dokumentų registravimas,-    Darbo užmokesčio skaičiavimas, -    Deklaracijų Sodrai bei VMI rengimas ir teikimas,-    Ilgalaikio turto apskaita,-    Padedame susigrąžinti PVM iš Europos Sąjungos valstybių,-    Menedžmento paskaita,-    Ataskaitų vadovybei rengimas, ir kitos, su buhalterine įmonės apskaita susijusios operacijos. -    Teikiame finansų vadovo paslaugą. Apskaitą vedame buhalterinės apskaitos programoje „Centas“. Galime dirbti ir su kliento programomis. Turime patirties dirbant su Rivile, Navision Financial, Scala, Pragma, Skaita…
El. paštas
Tema
Žinutė